Noderīga informācija

Tradicionāli rūpniecības uzņēmumos izmantotie virzuļkompresori pēdējā laikā ievērojami zaudē savas pozīcijasdaudz efektīvākajiem skrūvkompresoriem. Mainot kompresoru aprīkojumu, tiek patērēts daudz enerģijas un līdzeļu. Tomēr daudzi uzņēmumu un organizāciju vadītāji izvēlas atvēlēt līdzekļus virzuļkompresora maiņai uz skrūvkompresoriem. Kādēļ tā?

Ar ar kompresoru iekārtu izmantošanu saistītās izmaksas sastāv no:

  1. Naudas, kas tiek tērēta uz to iegādi un montāžu.

  2. Izmantotās elektroenerģijas maksa.

  3. Maksa par izejmateriāliem, kompresoru remonta izmaksas un to plānotais TA.

  4. Kompresoru papildiekārtas iegāde (piemērs – saspiestā gaisa attīrīšanas papildus sistēma).

Tagad salīdzināsim skrūvkompresorus un virzuļkompresorus visos cenu parametros.

  • Kompresoru aprīkojums, iegāde un montāža. Salīdzinot summas, kas ir vajadzīgas virzuļkompresoru un skrūves kompresoru iegādei, viegli pamanāms, ka virzuļkompresors ir ievērojami lētāks. Tā vērtība, salīdzinot ar analoģiskās ražotspējas skrūvju modeļiem, ir vidēji zemāka par 20 – 40 %. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka kompresoru aprīkojuma maksā parasti tiek iekļautas arī tās montāžas izmaksas, kas ir pietiekami darbietilpīgi. Skrūvagregatiem nav nepieciešams speciālais fundaments to uzstādīšanai, sekojoši, cenas starpība, iekļaujot montāžu, būs ievērojami mazāka.

  • Elektroenerģijas patēriņš. Kā jau zināms, skrūves kompresoriem ir augstāks lietderības koeficients, un šī atšķirība ir īpaši manāma aparātiem ar augstu ražotspēju. Ekspluatācijas laikā skrūves kompresors ar klasisko vadības shēmu vairākas reizes atmaksā to iegādāšanas izmaksas uz elektroenerģijas rēķina. Viena un tā pati saspiestā gaisa ražošanas elektroenerģijas izmaksu atšķirība viennozīmīgi padara skrūvju kompresoru aprīkojumu daudz labāk atzīstamo salīdzinājumā ar virzuļkompresoru aprīkojumu. Turklāt divpakāpju modeļi, kā arī modeļi ar mainīgo dzinēja kustības ātrumu ļauj papildus samazināt elektroenerģijas patēriņu vēl uz 30%. Turklāt jāatzīmē, ka skrūvju kompresoru aprīkojuma ražotspējas regulēšanas sistēma ir daudz pilnīgāka. Rezultātā tie ražo tādu saspiestā gaisa daudzumu, cik patērē šajā momentā.

  • Izejmateriāli, remonts un kompresoru aprīkojuma tehniskā apkalpošana. Skrūvju kompresoros tiek izmantota daudz efektīvāka eļļas atdalīšanas sistēma. Eļļas daudzums, kas nokļūst saspiestajā gaisā, ir daudz mazāks, nekā virzuļkompresoriem, sekojoši – tā patēriņš un iegādes izmaksas ir daudz mazākas. Skrūvkompresoru konstrukcija ir uzlabota un ļauj izmantot mūsdienīgu dzesētāju, kurus ir jāmaina daudz retāk salīdzinājumā ar virzuļkompresoru aprīkojuma eļļu.

Virzuļkompresoru tehniskā apkalpošana ir saistīta ar biežu vārstu, virzuļu gredzenu nomaiņu utt., kas rada papildus problēmas. Skrūvju kompresoru mehāniskā daļa nesatur ātri dilstošās detaļas (piemēram – vārsti, virzuļu gredzeni, ieliktņi utt.). Labs skrūvkompresors, ievērojot ekspluatācijas noteikumus, sekmīgi kalpos jums 15 – 25 gadus trīs maiņu režīmā bez kapitālā remonta. Mūsdienīgiem skrūvkompresoriem ir augsts automatizācijas līmenis, kas garantē drošu aizsardzību avārijas situācijās, kā arī novērš nepieciešamību apkalpojošā personāla pastāvīgu klātbūtni blakus agregātam. Elektroniskie vadības bloki, ar kuriem ir aprīkoti skrūvju kompresori, ļauj programmēt kompresora darbu uz mēnesi iepriekš, kā arī ļauj pārvaldīt kompresoru grupu, iedarbinot un apstādinot tos pēc saspiestā gaisa nepieciešamības.

  • Kompresoru papildiekārtas. Skrūvkompresoriem ir daudz ideālāka eļļas atdalīšanas sistēma. Tas ļauj samazināt attīrīšanas mehānismu iegādes izmaksas. Turklāt kopā ar virzuļkompresoru iekārtām parasti papildus ir jāiegādājas resiveru, lai apslāpētu spiediena pulsācijas, kas rodas pneimo sistēmā. Skrūvkompresors darba laikā nerada spiediena pulsācijas, kas daudzos gadījumos ļauj izvairīties no liela apjoma resiveru izmantošanas.

Skrūvju kompresori darbojas klusāk nekā virzuļkompresori. Izmantojot skrūvju kompresorus ar skaņu slāpējošu korpusu ir iespējams vēl vairāk samazināt trokšņa līmeni. Tas dod iespēju uzstādīt tos tieši spiestā gaisa patērētāju tuvumā, un kā sekas – atteikties no saspiestā gaisa transportēšanas lielos attālumos. Rezultāts – cietu piemaisījumu un kondensēta ūdens satura samazinājums saspiestajā gaisā, kas nes pneimatisko mehānismu nopietnus bojājumus.

Turklāt saspiestā gaisa nodrošinājuma decentralizācija ļauj iedarbināt tikai to kompresoru aprīkojumu, kuras darbs ir nepieciešams dotajā brīdī (piemēram, viena darbgalda darbībai nav nepieciešamības iedarbināt milzīgu centralizētu kompresoru staciju). Papildus ieguvums ir siltuma izmantošanas iespēja, kas izdalās kompresoru aprīkojuma darbības laikā, ražošanas telpu apkurei.

Tas viss ļauj secināt, ka skrūvju kompresora iegāde virzuļkompresoru maiņai ir ekonomiski attaisnots pasākums. Mūsu kompānijas rīcībā ir plašs vietējo un ārzemju firmu-izgatavotāju mūsdienīgo skrūvkompresoru sortiments.